Покрития

Обект на застраховане
Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

Териториална валидност
Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство. "УНИКА Живот" АД носи отговорност за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване, при изгубен багаж или потребност от правна защита по време на пътуване.

Покрити разходи
Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране. Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100 % плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.

Застрахователна сума
Цената на застраховката е на стойност от 6(с ДДС) лева за абонати на Космо България Мобайл" ЕАД, ("Глобул) и Българска телекомуникационна компания" АД,(Vivacom) и 12 лева(с ДДС) за абонати на Мобилтел" ЕАД, ("Мтел") и се заплаща чрез SMS. Застрахователните суми са в размер на 5 000 EUR за абонати на Космо България Мобайл" ЕАД, ("Глобул) и Българска телекомуникационна компания" АД,(Vivacom), 10000 EUR за абонати на Мобилтел" ЕАД, ("Мтел").