За нас

„Аникс Трейд” ЕООД е бързоразвиваща се иновативна фирма регистрирана на 01.12.2009 г., като реално започва дейност през 2011. Компанията е създадена с оглед разработване на иновативни продукти за застрахователния сектор. С тази си цел, дружеството привлича г-н Асен Коцев и г-н Владислав Владимиров в управленския си състав, които са с много богат опит в разработката софтуерни и застрахователни продукти. Дългосрочната цел на дружеството е създаването на софтуерни приложения, които да улеснят обслужването на наличните застрахователни продукти и същевременно да развиват създаването на нови такива.

„Застраховай ме” е мобилно приложение, което да дава възможност за дистанционна покупка на широк спектър от застрахователни продукти, чрез използването на която и да е от четирите основни оперативни системи за смартфони и таблети iPhone, Blackberry, Android и Symbian. Разработката представлява приложение за смартфони и таблети, чрез което се извършва сключване на краткосрочни застраховки. За момента, на световния пазар не съществува подобна платформа, която да може да предложи за продажба този диапазон от застрахователни продукти: застраховка „гражданска отговорност”, „травел”, „екстремни спортове”, „транзит”, „имущество”, както предоставянето на полезна информация. Необходимостта от подобен тип приложение се обосновава от факта, че на световно ниво не съществува такава система, която да позволява удобно и скоростно ползване на застрахователни продукти. Приложението ще дава достъп до цялата налична документация нужна за обезпечаване на покупката и ще бъде достъпно за изтегляне онлайн. Внедряване в икономиката на приложение „Застраховай ме” значително ще намали ограниченията, пред които са изправени потребителите до момента, като всеки ще може да закупи желаният застрахователен продукт в движение, без посещение на офис или свързване с агент. Настоящият проект ще позволи на потребителите да получават известие за изтичане на дадена застрахователна полица, както и възможността за подновяването й от чужбина.